Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội49.26049.660
Hồ Chí Minh49.26049.640
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,080.00  23,110.00  23,290.00
  EUR  25,438.18  25,695.13  26,735.54
  GBP  28,192.54  28,477.31  29,369.95
  HKD  2,918.33  2,947.81  3,040.21
  JPY  208.65  210.76  218.63
  CHF  23,909.96  24,151.47  24,908.51
  AUD  15,632.87  15,790.78  16,285.75
  CAD  16,633.93  16,801.95  17,328.62
  SGD  16,228.17  16,392.09  16,905.91
  THB  661.14  734.60  762.19