Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội54.20054.720
Hồ Chí Minh54.20054.700
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,040.00  23,070.00  23,250.00
  EUR  26,852.63  27,123.87  28,222.17
  GBP  30,162.09  30,466.75  31,421.80
  HKD  2,912.92  2,942.35  3,034.58
  JPY  214.22  216.38  225.37
  CHF  24,799.34  25,049.84  25,835.08
  AUD  16,615.00  16,782.82  17,308.92
  CAD  17,378.44  17,553.98  18,104.24
  SGD  16,830.50  17,000.51  17,533.42
  THB  675.69  750.76  778.96